Ητοιμάσθην και ουκ εταράχθην - Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας