Εκτύπωση

7ταν ὑπηρέτες καί ἀργότερα συνασκητές τῆς Ἁγίας Εὐγενίας, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν διά ξίφους στή Ρώμη.