diahoristiko
ploigisi h3
bottom_neo.jpg

Όταν αποφασίσεις νά προσευχηθείς πρέπει νά   Ετοιμαστείς νά αντιμετωπίσεις τούς πειρασμούς καί τά εμπόδια πού θά σού προβάλουν οι δαίμονες, προειδοποιούν οι έμπειροι Πατέρες μας. Επειδή γνωρίζει ο διάβολος ότι μέ τήν προσευχή μπορεί νά σωθεί ο άνθρωπος, γι’ αυτό προσπαθεί νά ματαιώσει τήν προσευχή μέ διάφορα τεχνάσματα καί νά μήν προσευχηθούμε σωστά καί καρποφόρα.

 Προσπαθεί νά  εισβάλει στό νού τού προσευχομένου μέ διάφορες σκέψεις καί μέ σύντροφο τήν φαντασία δημιουργεί εικόνες καί ενδιαφέροντα πού παρασύρουν τό νού  αλλού έστω καί άν η γλώσσα ψελίζει τήν προσευχή αφηρημένα. Παρουσιάζει στόν προσευχόμενο όλες τίς  ασχολίες τής ημέρας καί τά προβλήματα τους μέ αποτέλεσμα ο νούς αντί νά είναι στίς λέξεις τής προσευχής είναι στίς διάφορες υποθέσεις. Υποβάλλει στόν προσευχόμενο αφορμές κούρασης,  αδιαθεσίας , τεμπελιάς καί  άλλες προφάσεις καί τελικά φεύγει από τή νπροσευχήν ο άνθρωπος χωρίς κανένα όφελος.

 Γιά τήν αλήθεια τών πιό πάνω καί πώς μάς παρακολουθεί ο πονηρός γιά νά μολύνει τά αγαθά μας έργα, φαίνεται από ένα χωρίο τής Παλαιάς Διαθήκης. Στό βιβλίο τού  προφήτη Ζαχαρία, αναφέρεται τό εξής περιστατικό : « Καί έδειξέ μοι Κύριος τόνΙησούν τόν ιερέα τόν μέγα εστώτα πρό προσώπου Αγγέλου Κυρίου, καί ο διάβολος ειστήκει εκ δεξιών αυτού τού αντικείσθαι» ( Ζαχαρ. 3. 1) Δηλαδή ο Θεός έδειξε στόν προφήτη μιά οπτασία, πού παρουσίαζε τό ιερέα Ιησού νά  εργάζεται τό έργο Κυρίου συνοδεία Αγγέλου, αλλά καί ο διάβολος στεκόταν στά δεξιά τού ιερέα καί εναντιονόταν γιά  τού  μολύνει τό έργο καί νά τόν κατηγορήσει στό Θεό. Αυτή  τή  δουλειά ο διάβολος τήν κάνει σ’ όλους προσπαθώντας νά καταστρέψει ή νά μολύνει τά καλά μας έργα καί προπατός τήν προσευχή.

Ο Όσιος Νείλος λέγει σχετικά: «όταν σέ ιδούν οι δαίμονες  ότι είσαι πρόθυμος νά προσευχηθείς αληθινά, τότε σού φέρνουν στό νού σκέψεις πραγμάτων δήθεν αναγκαίων καί σέ λίγο σέ κάνουν νά τά λησμονήσεις καί παρακινούν τό νού νά τά αναζητήσει. Καί επειδή ο νούς δέν τά βρίσκει, στενοχωριέται καί λυπάται. Όταν πάιν ξανασταθεί στήν προσευχή, τού υπενθυμίζουν εκείνα πού τού είχαν βάλει στό νού καί τά αναζητούσε, γιά στραφεί ο νούς σ’ αυτά καί νά χάσει τήν καρποφόρα προσευχή». Βλέπετε, σατανικό πραγματικά σχέδιο.         

Πολές φορές χρησιμοποιούν καί τή βιασύνη οι δαίμονες καί όταν τό πετύχουν καί σέ πείσουν ότι βιάζεσαι, αρχίζεις βιαστικά γιά νά τελειώσεις γρήγορα καί η προσευχή σου χάνει τή θέρμη της  γίνεται χλιαρή καί σίγουρα όχι θεάρεστη. Έτσι πετυχαίνει τό σκόπο του ο πονηρός καί τρίβει τά χέριατου από τή χαρά του.             

Άλλες φορές παρουσιάζει στόν προσευχόμενο πρόσωπα, εικόνες καί αρπάζει τό νούν καί τόν παρασύρει μακριά.            

Στίς περιπτώσεις αυτές, ο Όσιος Φιλόθεος, δίνει αυτές τίς συμβουλές: «Όταν δείς νά σέ κυριεύει η χαύνωση τήν ώρα τής προσευχής, τότε νά μεταχειρίζεσαι βιβλίο καί  διαβάζοντας προσεκτικά νά δέχεσαι μέσα σου τή γνώση.  Μήν προσπερνάς βιαστικά τά λόγια, αλλά νά τά στοχάζεσαι βαθειά καί νά θησαυρίζεις τό νόημά τους… καί τίς γονυκλισίες νά μήν τίς αφήνεις, γιατί μέ τό γονάτισμα εικονίζεται η πτώση τής αμαρτίας καί γίνεται ένα είδος εξομολογήσεως…».

 Έτσι ο διάβολος δέ θά σταματήσει ποτέ νά εμποδίζει τήν προσευχή μας καί από εμάς εξαρτάται νά αντισταθούμε, νά επιμένουμε νά προσευχόμαστε μέ πόθο καί προσοχή καί νά διώχνουμε τούς ενεπιθύμητους επισκέπτες τήν ώρα τής προσευχής.          

Χρειάζεται προσοχή καί επιμονή μέ πολλή αντίσταση, αλλά καί νά ζητούμε καί τήν εξ ύψους βοήθεια καί θά τά καταφέρνουμε νά προσευχόμαστε μέ ωφέλεια.

footer
  • Παρασκευή 3 Απριλίου Ακάθιστος Ύμνος,
    Νικήτα, Ιωσήφ υμνογράφου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ