Εκτύπωση

1. Προαναγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σε τοπική Εφημερίδα η οποία προσκομίζεται στο Ναό.

2. Παράβολο χαρτοσήμου 15 (18) ευρώ γιά Γάμο. Προμηθεύεται απο Δημόσιο Ταμείο (Δ.Ο.Υ.).

3. Παρουσία των Μελλονύμφων, με τις αστυνομικές τους ταυτότητες, για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών, σε ημέρα και ώρα, που θα έχουν προκαθορίσει με τον Ιερέα.

4. Πιστοποιητικό Αγαμίας και ασχέτου συγγενείας, για τον καθένα απο τους μελλονύμφους. Εκδίδεται απο τον Εφημέριο της ενορίας των.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης-αγαμίας ή οικογενειακής καταστάσεως από το Ληξιαρχείο του Δήμου όπου είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος.

Για την έκδοσή  χρειάζεται:

Παρουσία δύο ενηλίκων Μαρτύρων, με τις Αστυνομικές τους ταυτότητες.

5. Ειδικές περιπτώσεις:

α ) Σε περίπτωση διαζευγμένου. Κατατίθεται το Διαζευκτήριο, με την ένδειξη “ΔΙΑ ΓΑΜΟ” (χρώματος λευκού), το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, όπου αυτός τελέστηκε. Σε περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη Γάμου με το αμετάκλητον της δικαστικής αποφάσεως που λύει το Γάμο αυτό. Εκδίδεται απο το Ληξιαρχείο του Δήμου.

β ) Σε περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου και βεβαίωση του βαθμού Γάμου ( Α ή Β ), απο την Ενορία ή τη Μητρόπολη, ή Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού.

γ ) Σε περίπτωση που ο ένας των Μελλονύμφων κατοικεί σε άλλη Ενορία, το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα εκδώσει ο Εφημέριος της Ενορίας του. Εάν η Ενορία ενός εκ των Μελλονύμφων ανήκει και σε άλλη Μητρόπολη απο αυτή που θα τελεσθεί ο Γάμος, το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα πρέπει να θεωρείται πρώτα απο την Μητρόπολη αυτή και έπειτα να προσκομίζεται στον Εφημέριο, ο οποίος θα τελέσει τον Γάμο.

6. Κατά παράδοση, ο Γάμος τελείται στην Ενορία της Νύφης.

7. Φάκελος αιτήσεως Αδείας Γάμου και δηλώσεις προσδιορισμού επωνύμου Τέκνων σχηματίζεται απο τον Εφημέριο, ενώπιον του οποίου συμπληρώνονται και υπογράφονται τα σχετικά έγγραφα.

8. Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός Γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται και Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάμου.

9. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο Γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως.

Τα γραφεία της Μητρόπολης Βρίσκονται στη Νεάπολη και στην οδό Μητροπόλεως 11.

10. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου του Κουμπάρου εάν είναι παντρεμένος, εάν όχι Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.

Κουμπάρος δέν μπορεί να γίνει αλλόδοξος ή αλλόθρησκος, αλλά και Ορθόδοξος, ο οποίος έχει τελέσει μόνο πολιτικό γάμο ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

11. Μετά τον Γάμο, οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν απο τον Εφημέριο:

Δήλωση τελέσεως Γάμου, υπογεγραμμένη από τον Εφημέριο, τους Νεονύμφους και τους Παρανύμφους (Κουμπάρους).

12. Η Δήλωση τελέσως Γάμου κατατίθεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου,  στα όρια του οποίου τελέσθηκε ο Γάμος, υποχρεωτικά εντός 40 ημερών, απο την ημέρα τελέσεως του Γάμου (σε εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο). Η κατάθεση της Δήλωσης αυτής, γίνεται  και από τους 2 Νεόνυμφους  φέροντας μαζί και τις Αστυνομικές τους Ταυτότητες.