Επίσκεψη στο Άγιον Όρος 2

Μετά την τακτοποίηση μας στην Ιερά Βατοπαιδινή Κοινοβιακή Σκήτη Αποστόλου Ανδρέου και Μεγάλου  Αντωνίου, επισπευτήκαμε το Ἱερόν Κελλίον τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μπουραζέρη

Για περισότερες φωτογραφίες δείτε Εδώ