Τμήματα Μαθημάτων

Πληροφορική: Από την Κυριακή 21 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή μεσημέρι στις 3:00μ.μ. στον πρώτο όροφο της Νεανικής μας Εστίας θα παραδίδονται μαθήματα Υπολογιστών.

Αγιογραφία: Από την Κυριακή 21 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή απόγευμα στις 4:00μ.μ. στην αίθουσα διδασκαλίας που βρίσκεται πίσω από το Ναό στην Αυλή του συσσιτίου θα παραδίδονται μαθήματα Αγιογραφίας.

Βυζαντινή Μουσική: Από την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη απόγευμα στις 6:00μ.μ. η ώρα στην πίσω αίθουσα διδασκαλίας του Ναού από την μεριά του παράδρομου θα παραδίδονται μαθήματα βυζαντινής Μουσικής.

Αγγλικά: Από το Σάββατο 20 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο μεσημέρι στις 3:00μ.μ. θα παραδίδονται μαθήματα Αγγλικών για αρχάριους.

Στις 4:00μ.μ. θα παραδίδονται μαθήματα Αγγλικών για προχωρημένους. Και τα δύο τμήματα των Αγγλικών θα γίνονται στην αίθουσα διδασκαλίας που βρίσκεται πίσω από το Ναό στην αυλή του συσσιτίου.

Χορευτικό: Από την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή απόγευμα στις 6:00μ.μ. στον πρώτο όροφο της Νεανικής μας Εστίας θα παραδίδονται μαθήματα παραδοσιακών χορών για παιδιά.

Στη συνέχεια 7:00 μ.μ. θα παραδίδονται μαθήματα παραδοσιακών χορών για νέους.

Μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για παιδιά Γυμνασίου.

Αρχαία: Από το Σάββατο 27 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο πρωί τις 10:00π.μ. στην αίθουσα διδασκαλίας που βρίσκεται πίσω από το Ναό στην Αυλή του συσσιτίου θα παραδίδονται μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών.

Όλα τα τμήματα πραγματοποιούνται από εθελοντές δασκάλους και καθηγητές και γίνονται Δωρεάν.


Εκτύπωση   Email