Εάν συγχωρήσουμε, θα συγχωρηθούμε

«Εάν αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και υμίν ο πατήρ υμών ο ουράνιος. εάν δε μη αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ υμών αφήσει τα παραπτώματα υμών»

(Ματθ. στ’, 14-15).

<<και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών>>

Αληθινό γεγονός που συνέβη αυτές τις μέρες.

Σεβόμενοι τους συγγενείς  αλλα και τιμώντας τον νεκρό δεν θα αναφέρουμε,

Ούτε το ονομά του νεκρού, ούτε τον ναό, ούτε σε ποια πόλι εγινε το περιστατικό αυτό.

Ένας ιερέας  πήγε να κοινωνήσει  μια ετοιμοθάνατη γυναίκα μόλις έφτασε στο σπίτι της με την Θεία Κοινωνία, και μπήκε μέσα η γυναίκα αυτη ξεψύχησε.

Μπροστά σε αυτό το συνταρακτικό  γεγονός.  Συλογιζόμενος ο ιερέας μηπως άργησε ρώτησε τους συγγενείς της, να του πούν για την γυναίκα αυτή, όταν έντρομος  πληροφορήθηκε οτι η γυναίκα αυτή αρνούνταν επίμονα να συγχωρέση κάποιους ακόμα και τώρα που ήταν στα τελευταία της .

Αρνούμενη η γυναίκα αυτή να συγχωρέση κάποιους στέρησε απο τον ευατό της  όχι μόνο την Θεία κοινωνία αλλά ίσως και την άφεση των δικών της αμαρτιών.

Ευχόμαστε ολόψυχα ο Παντοδύναμος  Θεός  Κύριος Ιησούς  Χριστός  να Αναπαύση την ψυχής της.

Πηγή: Ιερός ναός Αγίων Πάντων.

Αρχείο.pdf