Εκτύπωση

Δεύτερη επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Νικήσσιανης, (τηλ. 25920-61215).

Εδώ προσκυνήσαμε την Εικόνα του Αγίου Δημητρίου και το Αντίγραφο Της Παναγίας Γοργοεπήκοος (Γοργοϋπήκοος) από την Ιερά Μονή Δοχειαρίου Αγίου Όρους  το Ιστορικο Της Εδώ 

Άγιο Λείψανο του Αγίου Δημητρίου και άλλων Αγίων .

διαβάστε κι Αυτό

για όλες τις φωτογραφίες Εδώ